EPİAŞ & TOBB YEK-G Sistemi Tanıtım Seminerine Katıldık

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi Tanıtım Semineri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve EPİAŞ işbirliğinde 7 Nisan Çarşamba Günü internet üzerinden gerçekleşti. Toplantıya derneğimizi temsilen İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ Cihangir Şen katılım sağladı.

TOBB yetkilisi Ayşe Çelebi Doğan yaptığı açılış konuşmasında; Avrupa Birliği tarafından Yeşil Mutabakat (Green Deal) kapsamında ilerleyen günlerde AB dışından Avrupa’ya ihracat yapan ülkelere, Sınırda Karbon Düzenlemesi adıyla ilave maliyetlerin getirileceğini belirtti. Bu düzenlemeler neticesinde tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleme seçeneği olarak YEK-G sisteminin büyük önem taşıdığını vurguladı.

EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ise yaptığı konuşmada üretim ve tüketimde yenilenebilir enerjinin önemini vurgulayarak; YEK-G Sistemi’nin ülkemizin ve dünyanın ekolojisine katkı sunacağını söyledi.

Sonrasında EPİAŞ Çevresel Piyasalar Yönetmeni Taha Taşdemir 1 Haziran 2021 tarihinde devreye alınacak YEK-G Sistemi ile ilgili bir tanıtım sunumu gerçekleştirdi.

Taşdemir yaptığı sunumda YEK-G Sistemi’nin üreticiler açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasını; tedarikçiler açısından son tüketicilere sağladıkları elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığının belgelenmesini ve tüketiciler açısından satın aldıkları enerji kaynaklarının yenilenebilir enerji kaynağından temin edildiğinin ispatı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Blockchain teknolojisi üzerinde oluşturulan sisteme dahil olan lisans sahibi yenilenebilir üretim tesislerinin şebekeye verdiği her 1MWh’lik belgelendirilebilir enerjiye ait özelliklerin kaydedilerek belgelendirilmesi aracılığı ile son tüketicilerin ve tedarik şirketlerinin tüketmiş oldukları enerji kaynağının takip, ispat ve ifşa edilerek garantilenmesinin sağlanacağını özetledi.

Böylelikle, iklim değişikliği ile mücadele yolunda, şirketlerin satın aldığı elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini ispatlayan YEK-G Belgesi; şirketlerin itibarını ve müşteriler ile olan iletişimi güçlendirerek markalarına olan güvenilirliğin de artmasını sağlayacak.

YEK-G Belgesinin şirketlerin uluslararası sürdürebilirlik raporlamalarında kullanılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Taşdemir, çalışmalar tamamlandığında firmaların karbon ayak izi hesaplamasında Kapsam 2’de kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından olduğunu YEK-G Belgesi ile ispatlayabileceğini ifade etti.

Ayrıca, YEK-G Belgesinin, şirketlerin uluslararası sürdürebilirlik raporlamalarında (RE100, CDP, GRI gibi) kullanılması ve sistemin Avrupa Birliği Association of Issuing Bodies (AIB Hub) ve Avrupa Enerji Sertifika Sistemi EECS ile entegre edilerek YEK-G belgelerinin uluslararası ticaretinin de sağlanacağını belirtti.

1 Ağustos 2020 itibariyle gönüllü olarak Yeşil Tarife’den elektrik tüketimi yapan tüketicilere de YEK-G belgeleri sistem içerisinde sunulacak. Serbest Tüketicilerin Yeşil Tarifeye girme zorunluluğu bulunmamakla birlikte YEK-G Belgelerini anlaşmalı oldukları üretici ve tedarikçilerden temin edebilecekler.

Seminerde gerçekleştirilen sunuma ulaşmak için tıklayınız.

Seminer kaydını izlemek için tıklayınız. https://www.youtube.com/watch?v=a3OUOe4t34A

YEK-G Sistemi tanıtım animasyonunu izlemek için tıklayınız. https://www.youtube.com/watch?v=UF4Xw2-QVm8

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.