TÜDÖKSAD - Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği, Türk Döküm sektörünün ortak sorunlarını saptayarak bunlara kalıcı çözümler üretilmesi yönünde çalışmalar yapmak; üyelerini çeşitli platformlarda bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak; sektörü ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmek amaçlarıyla 25 Ekim 1976 tarihinde kuruldu.

Ülkemizin Demir ve Çelik Döküm Sanayi dalında faaliyet gösteren önde gelen kuruluşlarının sahipleri ve yöneticilerinin girişimleriyle, o dönem sanayici olan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın başkanlığında, “Demir ve Çelik Döküm Sanayicileri Derneği” ismiyle faaliyetlerine başladı.

[TÜDÖKSAD’ın, kuruluş unvanı olan “Demir ve Çelik Döküm Sanayicileri Derneği” olarak gerçekleştirdiği ilk Yönetim Kurulu toplantısı 1 no’lu kararı]

4 Temmuz 1995’te unvanını “Döküm Sanayicileri Derneği” olarak değiştirerek, gelişen demir dışı metaller döküm sanayilerinin de temsilcileri ile sektöre ürün ve hizmet sağlayan kuruluşlara da kapısını açtı.

12 Haziran 1996 tarihinde T.C. Bakanlar Kurulu kararı ile unvanının başına “Türkiye” sözcüğünü ekleme izni alan TÜDÖKSAD - Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği bugün demir, çelik ve demir dışı metaller döküm sanayii kuruluşları ile sektörün tedarikçi kuruluşlarını bünyesine alarak Türkiye Döküm Sanayiinin ulusal ve uluslararası platformlardaki tek temsilcisi konumuna ulaştı.

1990’ların ortasına kadar daha çok teknik konular üzerinde yoğunlaştı. Yurt içi ve dışından akademik ve sektörel her türlü bilgi kaynağı aracılığıyla modern ve ge­lişen döküm teknolojilerinin ülkemizde de uygulanması hedefini ön planda tuttu. Buna ek olarak sonraki dönemde sektörün ve üye kuruluşların yurt dışı erişimi ve pazarlanması faaliyetlerine ağırlık verdi. İhracat artışına yönelik çabalar derneğimizin ana hedef­leri arasında yerine aldı.

Son yıllarda ise gelişen teknolojiler aracılığıyla verimliliğin ve döküm üretiminin katma değerinin artırılması yönünde faaliyetlerine ağırlık verdi. Üyelerinin oluşturduğu komiteler aracılığıyla sektörün ve dolaysıyla Türk sanayiinin sürdürülebilir büyümesinin sağlanması alanında etkin çalışmalar yapıyor.

Yine bu amaçla ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve eğitim çalışmalarına ağırlık verirken, 2015 yılında kurduğu TÜDÖKSAD Akademi bünyesinde yürütülen faaliyetler üye kuruluşlarımızın arzu edilen uluslararası başarı seviyelerine erişmesine destek oluyor.

Derneğimiz TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve şehirlerimizin Sanayi ve Ticaret Odalarında ve bunlar bünyesinde oluşturulan Döküm Meslek Komitelerinde etkin bir şekilde yer alarak sektörümüzü temsil ediyor. “Kalkınma Planları”, “Sanayi Stratejik Planları’ gibi kamuya ait sektör raporlarının tamamı TÜDÖKSAD tarafından hazırlanıyor.

Bunun yanında dünyadaki en büyük sektörel kuruluş olan WFO-Dünya Dökümcüler Birliği bünyesinde 1989 yılından bu yana; Avrupa Birliği üye ülkelerinin oluşturduğu CAEF-Avrupa Dökümcüler Birliği bünyesinde ise 2007 yılından bu yana Türkiye Döküm Sektörünü temsil ediyor.

Tarihçe

25.10.1976: Dernek kuruluş kararı alınarak gerekli yasal başvuru yapıldı.

26.10.1976: İstanbul Valiliği’ne verilen dilekçe ve alınan izin ile Demir ve Çelik Döküm Sanayicileri Derneği’nin kuruluşu kayıtlara geçti.

30.05.1978: İlk Dernek merkezi olarak Zincirlikuyu’da kiralanan bir dairede faaliyetlerine başladı.

30.05.1979: Dernek merkezi TAYSAD’ın (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) da kullanımına açıldı.

12.06.1980: Dernek üyelerinin ortak girişimi ile Kumsan Döküm Malzemeleri şirketi kuruldu.

28.10.1981: 1. Ulusal Döküm Sempozyumu ve Döküm Sergisi, İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi. Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik kongre, sempozyum ve eğitim faaliyetleri bugün TÜDÖKSAD Akademi çatısı altında sürdürülmektedir.

02.07.1987: Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde düzenlenen geniş katılımlı dökümcüler yemeği ile dernek faaliyetleri İstanbul dışına da taşınmaya başladı.

11.05.1989: T.C. Bakanlar Kurulu kararıyla, o zaman CIATF (International Committee of Technical Foundry Societies) olarak anılan WFO-Dünya Dökümcüler Birliği’ne üye olarak ülkemiz döküm sektörünü dünya nezdinde temsile başladı.

22.06.1990: Dernek merkezi, İstanbul Gayrettepe’de, artık kendine ait olan bir daireye taşındı. Merkezin açışını 8. Cumhurbaşkanı ve Derneğimizin ilk Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Turgut Özal yaptı. Faaliyetler, takip eden 22 yıl boyunca bu ofiste sürdürüldü.

15-19.09.1991: CIATF tarafından Polonya’da düzenlenen 55. Dünya Döküm Kongresi ile sektörümüz ilk kez dünya döküm platformunda temsil edilmeye başladı.

04.07.1995: Dernek unvanı Döküm Sanayicileri Derneği olarak değiştirilerek demir dışı metaller dökümhaneleri de üyelik kapsamına alındı.

12.06.1996: T.C. Bakanlar Kurulu kararıyla dernek unvanında “Türkiye” ibaresinin kullanılmasına izin verildi.

05.10.1996: 20. Kuruluş Yılı Balosu geniş katılımla gerçekleşti.

06.09.2004: 66. Dünya Döküm Kongresi, derneğimiz tarafından İstanbul’da gerçekleştirildi.

01.07.2006: Derneğimiz yayın organı TÜRKDÖKÜM/TURKCAST yayın hayatına başladı.

04.06.2007: TÜDÖKSAD’ın üyeliği CAEF-Avrupa Dökümcüler Birliği Genel Kurul toplantısında oylandı ve kabul edildi.

15.06.2007: Derneğimiz WFO-Dünya Dökümcüler Birliği’nin Yönetim Kurulunda, Başkan Yardımcımız Niyazi Akdaş (Akdaş Döküm) tarafından temsil edilmeye başlandı.

05.10.2012: Dernek merkezi, halen kullanılmakta olan, eğitim ve toplantı salonlarının da bulunduğu İstanbul Mecidiyeköy’deki yeni ofisine taşındı.

28.04.2015: Sektöre yönelik kongre, seminer ve eğitim faaliyetlerini bir çatı altında yürütmek amacıyla kurulan TÜDÖKSAD Akademi, İstanbul’da gerçekleştirdiği “Döküm Günü” etkinliği ile faaliyetlerine başladı.TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
6.5 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

2

Türkiye'nin Avrupa Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

200

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı