Türkiye’de Döküm Üretimi

Sektörümüz, 2023 büyüme ve ihracat hedeflerine yönelik kendine düşen ihracat ve katma değer hamlesini yapma gayreti içindedir. Sanayimizin en eski ve köklü alanlarından olan döküm, sayısız endüstri alanına ara malı üretimi gerçekleştirmekte olduğundan sanayinin olmazsa olmazıdır ve ülkemiz için yüksek öneme sahiptir. Diğer üretim metotlarına göre üstünlükleri ve gelişen modern teknolojileriyle hem dünyada, hem de Türkiye’de uzun yıllar önemini koruyacağı açıktır.

Sektörün Yapısı ve Kuruluş Sayısı

Türkiye Döküm Sektöründeki işletmeleri, üretim miktarları, ürün verdikleri sektörler, ihracat potansiyelleri gibi kıstaslara göre üç ana grup altında sınıflandırılabilir:

-  Büyük Sanayi Kuruluşları; otomotiv başta olmak üzere, birçok sektör için döküm parça sağlayan, yüksek kapasiteli ve serili üretim yapan, ihracat potansiyeli yüksek, “tam zamanında teslimat” gibi günümüz sektör ihtiyaçlarına cevap verebilen işletmelerdir.

-  Küçük ve Orta Büyüklükteki Kuruluşlar (KOBİ’ler); finansman yapısı ve gerekli sertifikasyon yetersizliği sebebiyle otomotiv ve benzeri sanayilerden çok makine imalatı, inşaat gibi sektörlere kısa serili, değişik boyut, ağırlık ve özellikte parçalar üreten; fiyat baskısının daha düşük olduğu sektörler için üretim yaptıklarından dolayı gelişim fırsatlarına sahip olan işletmelerdir.

-  Mikro İşletmeler; yüksek genel giderleri, çevre ve teknolojik yatırımlar için yetersiz finansman güçleri, kurumsal yapı eksiklikleri gibi sebeplerle uzun süreli döküm parça ihtiyacı olan sektörlerle çalışma imkânı olmayan, küçük ölçekte üretim yapan işletmelerdir.

Pandemi süreciyle oluşan küresel tedarik sorunları sebebiyle ülkemize yönelen talepler, kısa vadede metal dökümhanelerine büyük faydalar sağlamıştır. Türkiye Metal Döküm Sanayi gelen talepleri en iyi şekilde karşılayabilmek ve uzun vadede en yüksek katma değeri yaratmak amacıyla tüm yatırımlarına devam etmektedir.

Coğrafi dağılım itibariyle büyük ve orta ölçekli kuruluşların büyük kısmı İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Bilecik, İzmir, Ankara ve Samsun yörelerinde bulunmaktadır. Küçük ölçekli ve mikro işletmeler ise, başta İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara, Konya ve Gaziantep olmak üzere tüm illerimize dağılmış durumdadır.

TÜDÖKSAD 2020 Sektörel İstatistikleri

AFS Census 2019 Dünya Döküm İstatistikleri

Türkiye Metal Döküm Sektörü Genel Değerlendirme

WFO Global Döküm Sanayi Raporu

 

 

 

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
6.5 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

2

Türkiye'nin Avrupa Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

194

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı