İDDMİB Döküm Sektörü Toplantısına Katıldık

İDDMİB Döküm Sektör Toplantısı 25 Mart 2021'de İDDMİB Başkanı Sayın Tahsin Öztiryaki ve İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hülya Gedik'in ev sahipliğinde, TİM Başkanı Sayın İsmail Gülle'nin katılımı ve Derneğimizin katkılarıyla gerçekleşti.

İnternet üzerinden gerçekleşen toplantıya Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, TOBB Döküm Meclisi Başkanı Uğur Kocaoğlu, TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Dökümcüler Birliği Başkanı Umur Denizci ile birlikte sektör temsilcileri katılım gösterdi.

Toplantının ilk bölümünde; TİM Başkanı Sayın İsmail GÜLLE, İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tahsin ÖZTİRYAKİ ve İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hülya GEDİK açılış konuşmaları gerçekleştirdi.

Ardından Genel Sekreterimiz Serter Koray Hatipoğlu güncel istatistiklerle sektörümüz hakkında bir bilgilendirme gerçekleştirdi ve global ölçekte metal döküm talebinin önümüzdeki süreçte nasıl değişeceğine dair hazırlanan analizleri paylaştı.

Genel Sekreterimiz Sayın Hatipoğlu’nun sunumu sonrasında Derneğimiz ve WFO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Umur Denizci ve TOBB Döküm Meclisi Başkanı Sayın Uğur Kocaoğlu sektörün gündemindeki hususlarla ilgili görüşlerini paylaştı.

Metal döküm sektörümüzün sahip olduğu teknolojik seviyenin ve ulaştığı ekonomik hacmin altı çizilerek; sektörün neredeyse tamamen dışa bağımlı durumda olduğu pik demir hammaddesi konusunda ülkemizin entegre demir çelik tesislerinden gelecek atılımların büyük önem arz ettiği belirtildi.

Ayrıca, Covid-19 pandemisinin uluslararası ticaret üzerinde yarattığı derin etkilere dikkat çekilerek, Metal Döküm sektörünün önünde büyük bir fırsat olduğu ve sektörün dünya genelindeki nakliye ve konteyner sıkıntılarına rağmen 2021’e çok hızlı bir giriş yaptığı ifade edildi.

Resmi makamlar nezdinde yapılabilecek bazı düzenlemelerle ilerleyen dönemde sektörün bu konumunu koruyacağı vurgulanarak; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) kodlarında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellemeler yapılması, Yatırım Teşviklerinin değerlendirme süreçlerinde sektöre özgü dinamiklerin mutlaka göz önüne alınması ve Kullanılmış Model/Kalıp ithalatında talep edilen vergilerin tekrar gözden geçirilmesi yönündeki talepler dile getirildi.

Son bölümde, TÜSİAD Baş Ekonomisti Sayın Gizem Öztok Altınsaç ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Güldağ’ın güncel ekonomik durum ve gelecek dönemle ilgili yorumlarını ve öngörülerini paylaştı.

Gizem Öztok Altınsaç gerçekleştirdiği sunumda son dönemde kur ve CDS risk priminde görülen yükselişi değerlendirerek global ölçekte imalat sanayilerindeki aktivitenin yüksek seviyede olduğunu belirtti. Yurt içinde ise bazı belirsizliklere karşın şu ana kadarki verilerin iyi bir seviyede olduğunu ve bundan sonra dikkatle izlenmesi gerektiğini, aşılama hızının tüm göstergelere etki edeceğini belirtti.

Sayın Hakan Güldağ ise kadınların istihdama katılımının ekonomimiz ve kalkınma hızımız üzerinde ne kadar etkili olduğuna dikkat çekerek sözlerine başladı. Ekonomik gelişmelerin gerek yurt içi gerek yurt dışında dikkatle takip edildiğini belirtti ve açıklanan reform paketleri çerçevesinde atılacak adımların önemine vurgu yaptı. Son dönemde gündemde gelen aşı pasaportu uygulamalarına karşı ise şüpheyle yaklaştığını belirtti.

Dünya genelinde yeni bir döneme geçişin başladığına, uluslararası ticaret savaşlarına, Karbon-Nötr stratejilerine ve Dijital Dönüşüme dikkat çekerek bu faktörlerin önümüzdeki yıllarda belirleyici olacağını ifade etti.

Konuşmalar sonrasında sektör temsilcilerinin görüşleri ve gelecek döneme dair öngörüleri sonrasında toplantı sona erdi.

 

Toplantı ayrıca ulusal basın kuruluşlarında da yer buldu: Dünya Gazetesi

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.