MAGMASOFT® Otonom Mühendislik! Yeni Sürüm 5.4.1 Yayınlandı

MAGMA, sürekli döküm ve maça üretimi de dahil olmak üzere tüm döküm proseslerinin sanal analiz ve optimizasyon uygulamalarında sayısız yeni özellik ve iyileştirme sunan yeni sürümü MAGMASOFT® 5.4.1’i kullanıcılarının hizmetine sundu.

MAGMAinteract®, MAGMASOFT® sonuçlarını görüntülemek için geliştirilen bir yazılımdır. Bu ücretsiz 3D görüntüleyici, MAGMASOFT® uygulamasından dışa aktarılan bilgilerin kolay bir şekilde görüntülenebilmesine izin verir (Sürüm 5.4.1'den itibaren). MAGMAinteract®, işletme bünyesindeki MAGMASOFT® sonuçlarıyla ilgilenen tüm birimler arasında olduğu kadar, tedarikçiler ve müşterilerle olan iletişimlerin de sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını teşvik etmektedir.

MAGMAinteract®'ın anahtar fonksiyonları; 3D MAGMASOFT® sonuçlarını interaktif görsel formlar haline dönüştürme; kalıp dolum koşullarının, katılaşma profillerinin ve izci partikül (tracer) hareketlerinin animasyonu; önceden tanımlanan kesitler ve kalite kriterleri özelinde kalıp dolum, katılaşma ve çarpılma analizleri ile paralel koordinat diyagramlarında görsel analiz sonuçlarının interaktif değerlendirilmesi olarak göze çarpmaktadır.

Kullanıcılar yazılım sayesinde tüm sonuçları döndürebilmekte, ekran görüntülerini yakınlaştırabilmekte ve kaydırabilmektedir. Yeni sürümle birlikte MAGMASOFT® kullanıcıları seçtikleri sonuçları dışa aktarabilir ve bu sonuçları üçüncü taraflar ile sıkıştırılmış MAGMAinteract® formatında paylaşabilmektedir. MAGMAinteract®; dışa aktarılan MAGMASOFT® sonuçlarını görüntülemek isteyen herkes tarafından Microsoft Windows 7 veya üstünü kullanan bilgisayarlarda kullanılmak üzere MAGMA web sitesinden (www.magmasoft.com/interact) ücretsiz olarak indirilebilmektedir.

Yeni Özellikler ve Sağladığı Faydalar

Yeni sürümde basınçlı döküm prosesleri için sıcaklık, hız ve basınç verileri ile sıvı metalin kalıba girişinin ve dolum özelliklerinin doğrudan izci partiküller (tracer) üzerinden görüntülenmesi ve modellenmesi mümkün hale gelmiştir. Yeni özellikler sayesinde, akışla ilgili karmaşık problemlerin değerlendirilmesi oldukça kolaylaşmıştır. Ayrıca, basınçlı döküm proses simülasyonları için önemli sayıda yeni özellik sunulmaktadır. Örneğin, kalıptan hava tahliyesi analizlerinde 30 mbar değerine kadarki vakum değerleri bundan böyle parametrelere dahil edilebilecektir. Piston vuruş profilinin tasarımı ve piston hızlarının belirlenmesinde kullanılan eğriler, PQ2 fonksiyonuna bağlı olarak basınç değişimlerini veren grafikler de kullanıcılara sunulan yeni özelliklerden birkaçı olarak göze çarpmaktadır.

MAGMA C + M kullanıcıları yeni sürümde maça üretimi tasarımı ve optimizasyonunda izci partiküller sayesinde üfleme işlemini kolayca izleyebilmektedir. Tipik uygulama örnekleri arasında, gaz ve kum akışının farklı hızlarda değerlendirilmesi veya inorganik reçine kullanılan proseslerde hava ile soğuma profilinin kurumaya etkisinin değerlendirilmesi de bulunmaktadır.

Birden fazla projeyi aynı anda çalışabilme özelliği ile kullanıcılar Microsoft çalışma grubu içerisindeki seçili cihazlarda analizler başlatabilirken kendi bilgisayar ünitelerinde de diğer projelerini hazırlayabilmekte ve değerlendirebilmektedir.  

Geometri ara yüzünde bulunan ve geometri hazırlamak için kullanılan ' cutting knife' özellikleri geliştirilmiştir. Yeni özellik, geometrinin düz bir yüzeyi üzerine çizilen, herhangi bir kontur boyunca kesilmesine izin vermektedir. 

DISA ile işbirliği doğrultusunda MAGMAdisa modülünün veri tabanı tüm mevcut kalıplama hatları için güncellenmiştir. FOSECO ile birlikte yeni veri setleri de geometri veritabanına eklenmiştir. MAGMA C + M kullanıcıları için, veritabanı içerisinden birkaç basit adımla maça geometrisi üzerine interaktif olarak nozulları yerleştirme özelliği eklenmiştir.

Sonuç Perspektifi bölümünde, proje sonuçlarının hızlı bir şekilde görüntülenmesi ve değerlendirilmesi için bir çok iyileştirme yapılmıştır. Nokta alma özelliği ile belirlenmiş konumlarda farklı sonuçları aynı anda görüntüleme özelliği de yeni eklenen fonksiyonlar arasında yer almaktadır. Stres simülasyonu kullanıcıları için yeni optimizasyon hedefleri tanımlanmış olup; örneğin, çarpılma tahminleri tanımlanmış noktalar, çizgiler veya açılar üzerindeki sapmalara göre değerlendirilebilmekte ve optimize edilebilmektedir.

Isıl işlem simülasyonları için ise, döküm parçalar ile ısıl işlem ızgarası arasındaki temasın otomatik olarak modellenmesi üzerinde de önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Tüm temas eşleşmeleri parça ve ızgara üzerindeki çarpılmalara bağlı olarak otomatik algılanıp sürekli olarak güncellenmektedir. Böylelikle, temas profili daha gerçekçi biçimde modellenmekte ve çarpılma analizlerinin de doğruluğu artmaktadır.

Sürekli Döküm Proseslerin İçin Daha Gelişmiş Simülasyon Özellikleri

Sürekli döküm proseslerinin simülasyonu ve optimizasyonu için sunulan MAGMA CC modülü ekstra termal kriterler ile daha da geliştirilmiştir. Ayrıca, yatay sürekli döküm prosesinin modellenmesi için yeni bir fonksiyon geliştirilmiş olup kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
 

 

(Kaynak: Metal Dünyası)