Özel Sektör Mesleki Eğitim Merkezleri Kurulumu ve Açılması Bilgilendirme Toplantısı

Şirketler Artık Özel Mesleki Eğitim Merkezleri Açılabilecek.

7 Ağustos 2019 Salı günü İstanbul Sanayi Odası Odakule merkez binasında gerçekleşen, Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ilgili daire başkanlarının katıldığı toplantıya döküm sektörünü temsilen İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ Cihangir Şen katıldı.

İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Dairesi Başkan Vekili Sayın Süleyman Akgül, geçtiğimiz Temmuz ayında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılan düzenleme ile özel sektörün bundan böyle mesleki eğitim merkezi kurabileceğini belirtti, merkezlerin kurulmasında dikkate alınacak kıstaslar hakkında bilgi verdi ve ikincil mevzuat için katılımcılardan geribildirimler istedi.

Bilindiği gibi, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) özel sektörün mesleki ve teknik Anadolu lisesi açması 2012 yılında teşvik kapsamına alınmış, 2016 yılında ise OSB dışını da içerecek şekilde kapsam genişletilmişti. Ancak, firmalar mesleki ve teknik Anadolu Lisesi açabilmelerine rağmen sektör için önemli bir açığı kapatan mesleki eğitim merkezleri açamamaktaydı.

Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Sayın Mehmet Salih Canbal, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sayın Şennur Çetin ve Eğitim Politikaları Daire Başkanı Sayın Vedat Kuşgözoğlu, özel sektörün kendi ihtiyaç duyduğu teknik elemanların eğitimlerinde de aktif olmaları sürecin doğasında var olup bu konuda yeni açılımlara ihtiyaç duyulması neticesinde, artık özel sektör kuruluşlarının tekil olarak yada konsorsiyum halinde bir araya gelerek mesleki eğitim merkezleri kurabileceğinin ve kendi ustalarını yetiştirebileceğinin altını çizdi.

OSB’lerin sunacağı önemli fırsatlar ile birlikte sektörlerin konum olarak kümelendiği OSB’lerde ilgili sektör alanlarında mesleki eğitim imkânı sunulmasıyla hem eğitimin kalitesinin artması hem de OSB’lerde ihtiyaç duyulan insan kaynağının doğrudan yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Yeni düzenleme ile Özel Mesleki Eğitim Merkezleri orta öğretim kurumu sayılacak, fark derslerini tamamlayacak olan öğrenciler Lise Diploması alabilecek ve yüksek öğretime devam etme şansına sahip olacaklar. Özel Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt olabilmek için öğrencinin ortaokul mezunu olması, sağlık durumunun mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olması ve bir işletme ile sözleşme imzalamış olması yeterli olacak. Lise diploması alınması zorunlu olmamakla beraber, 3 yıllık eğitimi tamamlayan öğrenciler Kalfalık Belgesi ile, 4 yıllık eğitimi tamamlayan öğrenciler ise Ustalık Belgesi ile mezun olabilecekler.

Eğitim yapısı 1 gün teorik eğitim 4 gün sahada pratik eğitim şeklinde olacak ve öğrencilere yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacak, ödemelerin belirli kısımları söz konusu düzenlemede belirtilen oranlarda Devlet Katkısı ile karşılanacak olup her türlü vergiden müstesna olacak.

Özel Mesleki Eğitim Merkezleri; organize sanayi bölgelerinde müstakil binalarda açılabileceği gibi, organize sanayi bölgelerindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde veya organize sanayi bölgesi içinde ya da dışında faaliyet gösteren ve Bakanlıkça belirlenen şartlara haiz iş yerleri bünyesinde de açılabilecek.

Toplantıda yer alan konularla ilgili daha fazla bilgi taleplerinizde Derneğimizle iletişime geçebilirsiniz.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

189

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı