TÜBİTAK Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası Toplantılarına Katıldık

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından başlatılan, sanayi sektörlerinin yeşil büyümeye ilişkin teknolojik ihtiyaçlarının ortaya konularak bunların giderilmesine yönelik Ar-Ge ve Teşvik Programları hazırlıkları TÜDÖKSAD’ın katılımıyla devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde "Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası" hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Çalışma sonunda sektörlerin yeşil büyümeye ilişkin teknolojik ihtiyaçları ortaya konularak, bunların giderilmesine ilişkin Ar-Ge ve yenilik destek alanları oluşturulacak.

Böylelikle, araştırma altyapılarının, özel sektör Ar-Ge merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleriyle iş birliği içinde oluşturduğu araştırma projeleri, Mükemmeliyet Merkezleri Programı kapsamında desteklenecek.

Ayrıca, yeni dönem Milli Teknoloji Hamlesi ve Yeşil Dönüşüm Destek programlarında özel sektör kuruluşlarına destek ve teşvikler sağlanacak.

TÜDÖKSAD, TÜBİTAK koordinasyonunda başta Demir-Çelik, Alüminyum ve Çimento olmak üzere çeşitli sektörler özelinde çalışmalar yapan sektörel odak gruplarına metal döküm sektörünü temsilen proje başlangıcından bu yana katılım sağlıyor.

Demir-Çelik ve Alüminyum Odak Gruplarında TÜDÖKSAD ile çeşitli üye dökümhanelerinin temsilcileri metal dökümhanelerinin teknolojik ihtiyaçlarını dile getirerek taleplerini iletiyor.

14 Kasım ve 16 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantılar neticesinde sanayi kuruluşlarından ilgili Ar-Ge konularında detayları hazırlayarak TÜBİTAK’a iletmeleri istendi.

TÜDÖKSAD hem Demir-Çelik hem de Alüminyum parça döküm özelinde sektör temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla 21 Kasım 2022 Pazartesi günü çevrimiçi grup toplantıları düzenleyecek.

Söz konusu çalışmalar Türkiye Metal Döküm sektörünün kısa/orta vadede Avrupa Yeşil Mutabakatının getireceği yasal düzenlemeler dolayısıyla dış ticaretinin etkilenmemesi,

Uzun vadede ise ülkemizin 2053 net sıfır hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla sektör temsilcilerimizin teknolojik ihtiyaçlarının ve önerdikleri çözümlerin resmi makamlara ulaşması açısından büyük önem taşıyor.

Çalışma tüm paydaşların katkılarına açık olup gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirme devam edeceğiz.

 
TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

188

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı