Yeni Doğalgaz Fiyat Tarifesi Hakkındaki Sorunlarla İlgili Görüşlerimizi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza İlettik.

Bilindiği gibi Botaş'ın 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyduğu yeni tarife uygulama ve esaslarına göre, metal döküm sektörüne dahil olduğu bazı sektörler için maliyeti ciddi şekilde arttıran fatura hesaplama yöntemine geçildi.

Yeni düzenlemede yalnızca tüketim miktarı ölçüt alınmakta birlikte, bu durum enerji yoğun sektörlerden biri olan metal döküm sektöründeki sınıra yakın tüketime sahip kuruluşlarımızın üretim hacimlerini, ihracat ve katma değer üretim potansiyelini olumsuz etkiliyor.

Ayrıca, Kademe 2'ye göre faturalandırılan kuruluşlar için doğalgaz maliyeti LPG maliyetinin çok üzerine çıkmış durumda. Bu da doğalgaz maliyetlerini düşürmek için sanayi kuruluşlarını fazladan yatırım yapma durumunda bırakıyor.

Bu sebeple söz konusu düzenleme son 5 yılda dünya döküm üretimi içindeki payını %26 oranında artıran, Avrupa'nın 2. ve dünyanın 9. en büyük metal döküm üreticisi olan Türk metal dökümhanelerinin giderek artan enerji maliyetleri karşısında rekabet gücünü olumsuz etkiliyor.

Cari açığın kapatılmasına ciddi oranda katkı sağlayan Türkiye Metal Döküm Sektörü 2022 yılında küresel ölçekte yaşanan tüm sıkıntılara rağmen rekor seviyede üretim ve ihracat oranlarına ulaştı.

Bu yılla birlikte önümüzdeki 2 yıla yayılan planlanmış yatırımlar kurulu kapasite artışını da beraberinde getirecek ve sektörümüzün dünyada ve Avrupa'daki üretim sıralamalarında daha da üst basamaklara ilerlemesini sağlayacak.

Bu doğrultuda, sektörümüzün rekabet gücünü koruması noktasında, artan gaz maliyetlerinin belirli sektörler yerine tüm üretim sektörleri tarafından karşılanmasına yönelik düzenleme yapılması ve faturalama kademeleri arasındaki farkın üretim ve ihracat kısıtlanacak seviyelerde tutulması yönündeki talebimizi Bakanlığımıza sunmuş bulunuyoruz.

Gelişmeler hakkında kamuoyunu ve tüm paydaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

 
TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
6.5 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

2

Türkiye'nin Avrupa Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

199

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı