Döküm Sanayi Meclisi Toplandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Döküm Sanayi Meclis toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu’nun katılımları ile Meclis Başkanı Uğur Kocaoğlu başkanlığında, Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Daire Başkanı Ahmet Köle’nin katılımlarıyla özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin büyük ilgisi ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. ​

Meclis, “Türk Döküm Sektörünün Genel Değerlendirmesi”, “Döküm Kumu Madenlerinin Ruhsat Sorunu”, Meclis tarafından yapılan “Sektörel GTIP Çalışması”nın değerlendirilmesi, “Kullanılmış Kalıp/Model İthalatı”ve “Ana Hammadde (PİK) Üretiminin yerli olarak üretilmesi” sorunlarını görüşmek ve “Döküm Meclisi Sektör Raporu” çalışmalarını değerlendirmek için bir araya geldi.

Salih Zeki Murzioğlu yaptığı açılış konuşmasında, Ekonomik Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulamalarının sektör ihtiyaçlarını karşılamadığı söyledi. Atıkların geri kazanımında uygulanan mevzuatın güncellenmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Murzioğlu; döküm sektörünün hammadde konusunda dışa bağımlılıktan kurtulması gerektiğini söyledi. Bu kapsamdaAB’deki gibi Döngüsel Ekonomi Planlaması kapsamında teşvik stratejisi oluşturulmasını isteyen Murzioğlu, stratejik hammadde olan metal hurdaların düşük bedelle ihracatının engellenmesi gerektiğine vurgu yaparak; “İmalat sektörlerdeki ana sanayi firmalarının yerli döküm parça kullanım oranlarının artırılmasına yönelik teşvik programları oluşturulması gerekliliği konusunda yapılan meclis çalışmalarını destekliyor, kamuya ait platformlarda sektör taleplerini iletiyor, takipçisi oluyoruz” dedi.

Meclis Başkanı Uğur Kocaoğlu da konuşmasında, meclis tarafından ele alınan çalışma konularına ilişkin olarak son toplantıdan bu yana yapılanları meclis üyeleriyle paylaştı. Maden ruhsatı olan alanların orman arazisi içinde yer alması ve orman izinleri sebebiyle yaşanan sıkıntının Tarım ve Orman Bakanlığı’na, sektörel GTIP’lerin bulunmaması sebebiyle yaşanan sorunlar ve sektör taleplerinin  ise kullanılmış döküm kalıbı/modeli ithalatında fiyatlama politikasına yönelik yaşanan sorunlarla birlikte Ticaret Bakanlığına iletildiği bilgisini paylaştı.

Döküm Kumu Madenlerinin Ruhsat Sorunu gündemine ilişkin olarak davet edilen Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Daire Başkanı Ahmet Köle de ruhsat ve izin süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orman sektörünün milli ekonomiye olan katkısından bahseden Ahmet Köle, sektörün önünü açmak, bürokrasinin yükünü azaltmak adına gerekli düzenlemelerde bulunulurken izinler konusunda taşraya yetki devri yapıldığını, ancak İstanbul özelinde ekonomik ve ekolojik nedenlerle bu sorunun daha baskın hissedildiğini; tabiat, toplum, çevre sağlığı düşünülerek hareket edildiği için de sektörün bu ruhsat sorununu yaşadığını ifade etti. Sektörle en kısa zamanda bir araya gelerek sorunun çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

 

(Kaynak:TOBB)

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.
TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

176

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı