Enerji Maliyetleri ve Karbon Azaltımı Konularında CAEF’in Girişimleri

CAEF (Avrupa Dökümcüler Birliği) Avrupa Metal Döküm Sektörü adına Avrupa Komisyonu’nun İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ’lerden Sorumlu Genel Direktörüne bir mektup gönderdi.

Enerji maliyetlerinin artışının ve buna yönelik uygulanan sistemlerin sektörlere olumsuz yansımasının aktarıldığı mektupta buna yönelik çözüm önerilerine de yer verildi.

Bunun yanında Komisyonun karbonsuzlaşma çalışmalarıyla ilgili yaşanan sorunları, yeşil dönüşümün olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik görüşler de mektubun içeriğinde yer aldı. (Mektubun orijinaline ve Türkçesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.)

Mektubun gönderilmesinin ardından CAEF, konuyla ilgili Alman Sanayi Federasyonu’nun girişimlerini aktararak tüm üye ülkelerden benzer talepleri iletmelerini istedi.

Buna göre Alman Dökümcüler Birliği, ulusal enerji fiyatlarındaki artışın frenlenmesine yönelik çalışmalara paralel olarak, Alman sanayisi için gözle görünür bir rahatlama sağlamak adına AB Kriz Destek Çerçevesinin (TCF) hızlı bir şekilde gözden geçirilmesini talep etti. Söz konusu talebe yönelik olarak ilişkide olduğu derneklerin de desteğini almayı başardı. Talepte yer alan konu başlıkları şöyle:

  •          FAVÖK kriterinin gözden geçirilmesi
  •          Yardımların tavan değeri
  •          Yardım programı kapsamında yer alan sınır değerlerinin ayrıştırılması (2-4 milyon Euro)
  •          Yardım almaya uygun enerji yoğun şirketlere yönelik Ek-1 listesinin esnetilmesi (demir-dışı dökümhanelerini de kapsayacak şekilde)

CAEF, benzer faaliyetleri yürütmesi konusunda diğer üye ülke derneklerine de çağrı yaptı.

Derneğimiz de gelişmeleri yakından takip ederek, bunlara yönelik bilgi notlarını ve taleplerimizi ilgili Bakanlıklarla paylaşmaya devam ediyor.

 
 
TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
6.5 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

2

Türkiye'nin Avrupa Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

202

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı