Kullanılmış Döküm Kumunun “Atık Durumunun Sona Ermesi” Kavramı Çerçevesinde Çevre Mevzuatımızda Yer Alması

Avrupa Birliği müktesebatına uyum kapsamında çalışmaları yürütülen "Atık Durumunun Sona Ermesi (End-of-Waste) Kriteri ve İkincil Hammadde Kavramının Türk Atık Mevzuatına Uyumlaştırılması Projesi"nin Kapanış Çalıştayı 1 Mart 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği müktesebatına uyum kapsamında atık mevzuatının temel çerçevesini oluşturan 2008/98/EC sayılı Atık Çerçeve Direktifi, End-of-Waste (Atık Durumunun Sona Ermesi) kavramı dışında ulusal mevzuatımıza 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği ile uyumlaştırılmıştı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD - European Bank for Reconstruction and Development) tarafından finanse edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının faydalanıcısı olduğu projeyle söz konusu kavramın da mevzuatımızda yer almasına yönelik çalışmalar yürütülmekteydi.

Kapanış Çalıştayında proje yürütücüsü danışmanlık firması yetkilileri, elde ettikleri bulguları, AB ülkelerindeki benzer çalışmaları ve olumlu/olumsuz sonuçlarını, yönetmelik süreci ile ilgili önerilerini sektör temsilcileri ve Bakanlık yetkilileri ile paylaştı.

Çalıştay toplantısına Derneğimizi temsilen katılan Genel Sekreter S. Koray Hatipoğlu ve Çevre Komitesi Başkan Vekili Gözde Seçil Bulut, End-of-Waste (Atık Durumunun Sona Ermesi) kavramı çerçevesinde sektörümüzle ilgili yalnızca hurda metallerin değerlendirilmiş olmasının sakınca oluşturacağını dile getirdiler. Konu ile ilgili hazırlamış olduğumuz raporda da belirtildiği gibi, kullanılmış döküm kumu başta olmak üzere üretim süreçlerimize ait diğer atıklara yönelik mevzuat düzenlemelerinin hem sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hem de döngüsel ekonomiye ciddi oranda katkı sağlayacağını, sektöre yönelik olumlu ekonomik ve çevresel etkisinin yadsınamaz boyutta olacağını belirttiler.

“Kullanılmış Döküm Kumunun Değerlendirilmesi ve Geri Kazanımı” raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
6.5 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

2

Türkiye'nin Avrupa Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

194

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı