Ticaret Bakanlığı Ev Sahipliğinde Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı

Sınırda Karbon Vergisi Mekanizması Raporlama Süreci 1 Yıl Daha Uzatılabilir.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında bir durum değerlendirmesi yapmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz S. Koray Hatipoğlu ve İş Geliştirme Direktörümüz Tunçağ C. Şen katıldı.

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Toplantısı, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İklim değişikliği ve karbon nötr hedefinde önemli adımlar atmaya devam edildiğini belirten Tuzcu, Paris Antlaşması kapsamında ulusal katkı beyanını daha iddialı olarak güncelleme çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Ayrıca, iklim kanunu, ticarette emisyon sınırlaması gibi önemli politik araçlar üzerinde de çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Türkiye’nin büyük ticaret ortaklarından biri olan Avrupa Birliği’nin (AB) hayata geçirmeye hazırlandığı Sınırda Karbon Vergisi Mekanizmasının (SKDM), firmalarımız doğrudan etkileyeceğini ve bunun önüne geçmek adına bakanlık olarak çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu arasındaki görüşmeler neticesinde Birliğin SKDM ile ilgili pozisyonunun netleşmeye başladığına dikkat çekerek;

  • Son gelişmelere göre SKDM uygulamasına geçiş süreci ve raporlama fazının 1 yıl uzatılarak vergilerin 2027’den itibaren yürürlüğe konulabileceğini paylaştı.
  • Demir ve çelik, alüminyum, rafineriler, çimento, organik temel kimyasallar ve gübre kategorilerini içeren SKDM kapsamının genişletildiğine ve organik kimyasallar, plastik polimerler, hidrojen ve amonyak grubu içerecek şekilde düzenleneceğine ve daha da genişletilebileceğine dikkat çekti.
  • Merkezi bir AB SKDM otoritesinin kurulacağını ve 27 yetkili otorite yerine merkezi bir AB SKDM otoritesinin yetkili olacağını açıkladı.
  • Doğrudan emisyonlara ek olarak, SKDM kapsamındaki ürünlerin gömülü emisyonlarının hesaplanmasına aynı zamanda “dolaylı emisyonların” da (kapsam içi ürünlerin üretim sürecinde kullanılan elektriğin emisyonları) dahil edilebileceğinin altını çizdi.

Ayrıca, Emisyon Ticaret Sistemi’ndeki ücretsiz tahsisatların 2032’de kalkacağını ve ürün kapsamının genişleyeceğini ifade etti.

Türk ekonomisinin üretim ve ticaret rekabetini korumak adına, yeşil dönüşüm konusunda AB ile yakın iletişim halinde olduklarına vurgu yapan Tuzcu, döngüsel ekonomiye geçişi sağlamak adına devlet teşviklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların diğer ilgili bakanlıklarla sürdüğünü söyledi.

AB’nin döngüsel ekonomiye geçiş sürecinin tam gaz sürdüğünü, Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi ve Eko-Dizayn düzenlemesinin açıklandığını paylaşarak çok yakında zamanda da Dijital Ürün Pasaportlarının devreye gireceğini iletti.

Sayın Tuzcu, AB’nin yeni atık sevkiyatı düzenlemesini de takip ettiklerini bu noktada Gümrük Birliği kapsamında bazı esneklikler sağlanması için temasların devam ettirildiğini açıkladı.

Çalışma Grubu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Murat Zaman da yeşil finansman çalışmalarının STK ve BDDK sorumluluğunda yürütüldüğünü söyledi. Bakanlık olarak yeşil dönüşüm ve uluslararası finansmana erişim konusunda çalışmalarını yoğun bir şekilde yürüttüklerini belirten Zaman, ormanların, denizlerin korunması, sürdürülebilir tarım ve enerji alanlarında Dünya Bankası başta olmak üzere ilgili kuruluşlarla istişare içerisinde olduklarına vurgu yaptı.

Toplantıda söz alan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise bakanlığın 3 başlık altında toplam 24 adet sürdürülebilir tarım çalışma grubu kurduklarını söyledi. Çalışma grubu toplantılarını bir fırsat olarak ele aldıklarına değinen Gizligider STK, özel sektör, üniversite ve diğer bakanlıklar olarak ortak bir hedefte yürüdüklerini belirtti. Yeşil dönüşüm konusunun sadece devlet kurumlarının değil, özel sektöründe içerisinde olması gereken bir hareket olduğunun altını çizen Gizligider, topyekün bir çalışma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan toplantıda yaptığı konuşmada, emisyon ticareti sitesi, sıfır emisyon ulaşım araçları, kombine taşımacılığın geliştirilmesi, demir yolu trafiğinin artırılması, sürdürülebilir yakıtların ve ilgili altyapının yaygınlaştırılması için yoğun olarak çalıştıklarını söyledi. 2053 ulaştırma ve lojistik ana planını, karbon nötr doğrultusunda planladıklarını belirten Sayan, yatırımlarını rasyonel ve matematiksel model ile önceliklendirmiş olduklarına vurgu yaptı. Havaalanı sayılarını artırmaya devam edeceklerini belirten Sayan, hava yolu sektörü için emisyon izleme raporlama ve doğrulama altyapısı üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yardımcısı Safa Uslu da yaptığı konuşmada yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin birbirinden ayrı tutulamayacak iki kavram olduğunu söyledi. TÜBİTAK ile çalışmanın içerisinde olduklarını belirten Uslu, plastik, çimento, alüminyum gibi sektörlerde karbon emisyonun azaltılması için bir alt iktisat çalışma grubu kurduklarını söyledi. Dijital dönüşümü, yeşil mutabakatı uygulama konusunda bir çözüm aracı ve bir metodoloji gibi elen alınması gerektiğine vurgu yapan Uslu, dijital dönüşümün önemine dikkat çekti.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından toplantıda söz alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, Türkiye Müteahhitler Birliği (TİMB) Başkan Vekili Süheyla Çebi Karahan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi M. Altuğ Karataş, Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (Deik) Türkiye – Danimarka İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyesi M. Selim Güven, kurumlarının yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği konusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundular.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
6.5 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

2

Türkiye'nin Avrupa Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

200

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı