TOBB - AB Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu 4. Toplantısına Katıldık

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı Çalışma grubu dördüncü toplantısını 23 Mart tarihinde gerçekleştirdi ve toplantıya Derneğimizi temsilen Genel Sekreter S. Koray Hatipoğlu ve İş Geliştirme Uzmanı Tunçağ C. Şen katıldı.

TOBB Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı Çalışma grubunun dördüncü toplantısı Ticaret Bakan Yrd. Sayın Gonca Yılmaz Batur’un başkanlığında; Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yrd. Sayın Dr. Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakan Yrd. Sayın Şakir Ercan Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yrd. Sayın Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakan Yrd. Sayın Akif Özkaldı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yrd. Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan ile birlikte TİM Başkanı Sayın İsmail Gülle, TOBB Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Sayın Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Merkez Bankası, BDDK, İhracatçı Birlikleri ve Sektörel Derneklerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplantı başlangıcında Ticaret Bakan Yrd. Sayın Gonca Yılmaz Batur, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dikkatle takip edilen Eylem Planı hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini, Ekonomi Reformu ile birlikte Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Yeşil OSB projelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat kapsamında hazırladığı Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Vergisi düzenlemelerine dair gelişmelerin yakından izlendiğini, ilk etapta Demir-Çelik, Çimento ve Seramik başta olmak üzere enerji yoğun sektörlerin odak alınacağını söyledi. İlk tasarının 2021 yılının Haziran ayında duyurulacağının ve uygulamanın ise 2023 yılında başlamasının beklendiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, İklim Değişikliğiyle Mücadele Yasa Tasarısı hazırlıklarının devam ettiğini, TBMM’de buna yönelik bir araştırma komisyonu kurulduğunu, Paris Anlaşması’na yönelik çalışmaların devam ettiğini, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Sınırda Karbon Vergisi detayları ilan edildikten sonra, sektör spesifik çalışmalar başlatılacağını, ETS benzeri bir sistemin yada karbon vergilendirme sisteminin ülkemizde de uygulanacağını, Çevre ve İklim konusunun artık tüm dünyanın başlıca gündem konusu olduğunun altını çizdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yrd. Sayın Dr. Alparslan Bayraktar, ülkemizde yenilenebilir enerji alanında son dönemde çok büyük atılımlar yapıldığını, şu anda kurulu gücümüzün yaklaşık %52’sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını ve yatırımların özel sektör işbirlikleriyle devam edeceğini, doğalgaz rezerv keşiflerimizin ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının büyük önem taşıdığını söyledi. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi YEK-G’nin 1 Haziran 2021’de devreye alınacağını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakan Yrd. Sayın Şakir Ercan Gül, yeşil finansman sağlanmasıyla çalışmaların devam ettiğini, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, vb. alanlara destek olunacağını, Yeşil OSB projesi için Dünya Bankası ile destek konusunda anlaşıldığını, İklim yatırım fonları gibi fonlardan da yararlanmak ve Ulusal iklim finansman kapasitesini geliştirmek üzere girişimlerin sürdüğünü belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yrd. Sayın Mehmet Fatih Kacır, dijital ve yeşil dönüşümün (İkiz Dönüşüm) tüm sektörleri giderek daha çok etkileyeceğini ve açıklanan yeni reform paketinde yeşil dönüşümün ön planda tutulduğunu açıkladı. Kalkınma Ajanslarının çalışmalarını hızlandıracağını, TSE’nin AB ile uyum sürecine ağırlık vereceğini, E-mobilite ve Şarj altyapısı konusunda yol haritalarının yakında kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakan Yrd. Sayın Akif Özkaldı, İklim değişikliği ile müdahale, yeşil dönüşüm gibi konularda yapılan faaliyetlerden bahsetti. Karbon depolama faaliyetlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerinin sürdüğünü ve İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi konusunda 29 Mart’ta başlatılan 1. Su Şura'sının Ekim ayında tamamlanıp, şura sonuç belgesi ve eylem planının kamuoyuna açıklanacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yrd. Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan, ulaştırma alanında geliştirilen sürdürülebilir, yenilikçi teknolojiler ve projeler hakkında bilgi vererek; Yeşil Liman Sertifika Programı, Akıllı Ulaşım Stratejileri, Yeşil Denizcilik Projesi, Çerkezköy - Kapıkule Demir Yolu İnşaatı, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Eylem Planı ve yerli scooter üretimi hakkında bilgiler paylaştı.

TİM Başkanı Sayın İsmail Gülle, İklim Değişikliği Komitesinin faaliyetlerini, ihracatçıların Yeşil Mutabakat ve Ufuk Avrupa çerçevesinde bilgilendirmeye devam edeceklerini ve tüm sektörlerin zor bir dönemece girdiğini belirtti. Yeşil Mutabakatın ülkemiz için harika bir fırsat olabileceğini vurguladı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Sayın Ayhan Zeytinoğlu, imalat sanayi üretiminin arttıkça karbon emisyonlarının düşme eğilime girdiğini, artan farkındalığın ve gelişen teknolojilerin burada itici güç olduğunu ifade ederek; belediyelerin sıfır atık ve yeşil dönüşüme katkı sağlamasının ve kamu özel sektör etkileşiminin çok önemli olduğunu vurguladı.

Toplantının sonraki bölümlerinde, katılım sağlayan tüm kuruluşlar başta TÜSİAD, DEİK, MÜSİAD, TESK olmak üzere Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerden, yol haritalarından paylaşımlar yaparak görüş ve önerilerini dile getirdikten sonra karşılıklı iletişimin ve desteklerin devam etmesi dilekleriyle toplantı sona erdi.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.