TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Ekim Ayı Toplantısı 13 Ekim Çarşamba Günü Online Gerçekleşti.

Toplantıya Genel Sekreterimiz Serter Koray Hatipoğlu’nun Derneğimizin son dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştığı sunumuyla başlandı.

Sayın Hatipoğlu, son dönemde gündemin başındaki maddelerden “Paris İklim Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Vergisi (SKD) Tasarısı” hakkındaki son gelişmeleri irdeleyerek Derneğimizin resmi makamlar ve kamu nezdindeki devam eden girişimleri hakkında bilgi verdi.

Taslak düzenlemeye göre SKD; başta Demir-Çelik, Çimento, Gübre, Alüminyum ve Elektrik sektörlerini kapsıyor ve 2023-2025 yılları bir geçiş dönemi olacak şekilde; AB menşeili ithalatçıların bu süreçte yalnızca ithal ettiği ürünlerde bulunan emisyonları AB makamlarına bildirmeleri gerekiyor.

Yasa tasarısının Ek-1 bölümünde düzenleme kapsamına giren Demir – Çelik ürünleri yer alıyor. Ürünler arasında, AB Nomenclature (CN) sisteminde 73.03 – 73.07 – 73.08 – 73.09 – 73.10 kodlarına sahip sektörümüzü doğrudan etkileyen ürün grupları yer alıyor.

Vergi kapsamının süreç içerisinde genişletileceği göz önüne alınırsa, ilerleyen dönemlerde daha fazla metal döküm ürününe Sınırda Karbon Vergisi uygulanması ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Sayın Hatipoğlu’nun paylaştığı bilgiler sonrasında konunun ciddiyetinin altını çizen Yönetim Kurulu üyeleri, TÜDÖKSAD üyelerine konuyla ilgili bilgilendirme amaçlı bir etkinlik düzenlenmesi üzerinde fikir birliğine vardı.

Ayrıca, son dönemde Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte çalışmalarını çevre ve sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaştıran TÜDÖKSAD’ın, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ortaklığında hayata geçirilen Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu ile işbirliği protokolü imzaladığı paylaşıldı.

Bu yeni ortaklık çerçevesinde TÜDÖKSAD ve Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu yeni projelere imza atarak hem döngüsel ekonominin metal döküm sektörü genelinde yaygınlaşmasını sağlayacak hem de TÜDÖKSAD üyeleri Türkiye Materials Marketplace (TMM) girişimine ücretsiz katılma hakkı ve platform tarafından sunulan imkânlardan faydalanma hakkı elde edecek.

Sonraki gündem maddesinde, TÜDÖKSAD’ın ortağı ve aynı zamanda kalite yönetim faaliyetlerinden sorumlu olduğu AB destekli Erasmus+ projesi CHROMAFOR’un 5-6 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya’nın Milano kentinde gerçekleşen toplantısı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz S. Koray Hatipoğlu ve İş Geliştirme Uzmanımız Tunçağ Cihangir Şen katıldığı toplantıda; döngüsel ekonomi konsepti içerisinde yeni bir insan kaynağı yönetim modeli ve buna yönelik sanal bir eğitim modülü geliştirilmesini amaçlayan projenin iş planı içerisinde şimdiye kadar yapılan çalışmaların gözden geçirildiği belirtildi.

Sonraki aşamada eğitim modülü içerisinde yer alacak materyallerin formatına karar verileceği ve tüm ortakların katkılarıyla hızlıca materyallerin oluşturulmasına başlanacağı ifade edildi.

(Daha fazla bilgi ve gelişmelerden haberdar olmak için proje web sayfasını ziyaret edebilir ve Linkedin hesabını takip edebilirsiniz: Web: https://chromafor.eu/ Linkedin: https://www.linkedin.com/company/chromafor/)

Toplantıdan öne çıkan başlıklar arasında Derneğimizin resmi makamlar ve kamu nezdindeki devam eden girişimlerinin yanı sıra; İstanbul Şile bölgesindeki kum üretim tesislerinin orman izinleri ve metal döküm sektörünün kullanılmış döküm kumlarının değerlendirilmesiyle ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Pandemi sürecinde çevrimiçi olarak devam edilen TÜDÖKSAD Akademi bünyesindeki seminer faaliyetlerine dair bilgiler verildi.

Son olarak İşletme Müdürümüz Seyhan Tangül Yılmaz; üye aidatları, mevcutlar ve tüm mali durum hakkında bilgileri paylaştı.

Yönetim Kurulu üyelerinin görüşleri ve gelecek döneme dair öngörüleri sonrasında bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı tarihinin belirlenmesiyle toplantı sona erdi.

TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.
TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
Rakamlarla TÜDÖKSAD
4.1 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

9

Türkiye'nin Dünya Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

176

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı