Türkiye Ulusal Enerji Planı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi esasları doğrultusunda 2035 kadar olan dönemi kapsayacak şekilde, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Arz Güvenliği başlıklı 20 nci maddesi ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu Ek Madde 2 gereğince Türkiye Ulusal Enerji Planı hazırlanmıştır.

Bu kapsamda;

 • Birincil enerji tüketimi 205,3 Mtep’e yükselmekte,
 • Elektrik tüketimi 510,4 TWh’e ulaşmakta,
 • Elektrik enerjisinin nihai enerji tüketimi içindeki payı %24,9 oranına erişmekte,
 • Enerji yoğunluğu %35,3 oranında azalmakta,
 • Elektrik kurulu gücü;
  • Toplamda 189,7 GW’a,
  • Güneş enerjisinde 52,9 GW’a,
  • Rüzgar enerjisinde 29,6 GW’a,
  • Nükleer enerjide 7,2 GW’a çıkmakta,
 • Devreye alınması öngörülen kapasite 96,9 GW olarak gerçekleşmekte,
 • Elektrik üretiminde kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %34,2’ye, yenilenebilir enerji kaynaklarının %54,7’ye yükselmekte,
 • Elektrik kurulu gücünde kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %43,5’e, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %64,7 düzeyine yükselmekte,
 • Esneklik gereksiniminin karşılanabilmesi için;
  • Batarya kapasitesi 7,5 GW’a (2 saat dolum süresi),
  • Elektrolizör kapasitesi 5,0 GW’a,
  • Talep tarafı katılımı 1,7 GW’a ulaşmakta olduğu ifade edilmektedir.

İlgili dokumana aşağıdaki link vasıtası ile erişebilir.

https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/EIGM/tr/Raporlar/TUEP/T%C3%BCrkiye_Ulusal_Enerji_Plan%C4%B1.pdf

 

 
 
TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
6.5 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

2

Türkiye'nin Avrupa Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

200

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı